Information till GKplus-berättigade medlemmar

GKplus-samarbetet är en stor medlemsförmån och bygger på ömsesidig respekt för de olika klubbarnas verksamheter.

Många av klubbarna har upplevt en ökad förekomst av så kallad NS (No Show), vilket innebär att spelare bokar starttid utan att nyttja den. Det förekommer att samtliga spelare i bollen uteblir eller att man bokar fler spelare än det antal som kommer för att spela.

Vi uppmanar därför alla våra GKplus-berättigade medlemmar att utnyttja reserverade tider på GKplus-klubbarna eller att avboka dem i god tid.
Avbokning skall ske senast dagen före reserverad speltid.

Om problemet inte upphör kommer det att införas regler som innebär att spelare som uteblir debiteras full greenfee och vid utebliven betalning blir spelaren avstängd från ytterligare GKplus spel.

Vänligen respektera detta
/GKplus styrelsen