Veckans klubbtävling

VECKANS KLUBBTÄVLING

VÅRSLAGET

Söndagen den 20 maj arrangeras en singeltävling i 3 klasser.
Tävlingen är öppen för alla, medlemmar och greenfee-gäster.

Anmälningsavgift 150:-/person, Tävlingsgreenfee 200:-/person.
Anmälan senast torsdag 17/5 kl. 20.00 till kansliet, tfn 530 77, eller via ”Min golf”.

Start 10.00
Välkomna med er anmälan

Veckans klubbtävling 13 maj

VECKANS
KLUBBTÄVLING
3-manna scramble

Söndagen den 13 maj arrangeras 3-manna scramble, en slagtävling med 6 utslag / spelare.

Första start 10.00
Tävlingen är öppen för alla, medlemmar och greenfee-gäster.
EGA Exakt Tävlingshandicap krävs för deltagande.

Välkomna!

 

Veckans klubbtävling

VECKANS
KLUBBTÄVLING
PÅSLAGET

Söndagen den 6 maj arrangeras påslaget, en singeltävling i A, B och C-klass. Poängbogey i alla klasser.
Valfritt tee för alla.
Tävlingen är öppen för alla, medlemmar och greenfee-gäster.
EGA Exakt Tävlingshandicap krävs för deltagande.
Anmälan på plats mellan 09.00 – 11.00
Första start kl. 10.00.

Välkomna!

Seniorgolf på 9-hålsbanan 2018

Planeringsträff i golfrestaurangen

Tisdagen den 8 mal kl.10.00

Vi går igenom den kommande säsongen, speldagar, tider, spelformer m.m.

Välkommen

Hans Brehmer

Städdag 28/4

Lördagen den 28 april har vi städdag på golfbanan.

 

 

 

 

 

Vi startar 9.00 och städar banan, klubbområdet och stugbyn.

Medtag egna krattor, fikakorg och ett glatt humör.

För er som deltar under dagen öppnar vi banorna vid ett tiden.

Om vi har tur med vädret så öppnar vi banan för alla på söndagen den 29/4, tidsbokning gäller.

För att fira att det äntligen är vår så har vi lägre greenfee tills vidare.

18-hålsbanan 300 kr alla dagar

9-hålsbanan 200 kr alla dagar

juniorer 150 / 100 kr.

Välkomna till en ny säsong på Sala-Heby GK

 

Upptaktsmöte Damer

 

Golfspelande damer nybörjare som veteraner!

Välkomna på upptaktsmöte fredagen den 20 april kl. 18:00

Eva och Tomas har shopen öppen innan upptaktsmötet.

Eva Bergling börjar med att visa vårens nyheter och Olivia kommer från Abacus och pratar om deras kollektion.

Efter mannekänguppvisningen äter vi en bit mat till en kostnad av ca 100 kr. Därefter lite information inför årets säsong. Efter mötet håller Eva shopen öppen om någon vill handla av nyheterna.

Anmälan senast den 16 april på Facebook eller kansliet.

Varmt välkomna önskar

Damkommittén

Glad Påsk

Påskbuffè

Restaurangen startar säsongen på långfredagen med sin populära påskbuffè.
Buffèn står framdukad 12.00 – 16.00 alla dagar under helgen.
Välkomna ut till Fallet.

Vårmöte

Kallelse till årsmöte/vårmöte

 

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till årsmöte/vårmöte (bokslut 2017)

tisdagen den 27 mars 2018 klockan 19.00 på Sala-Heby Golfklubb, restaurangen.

Klubben bjuder på kaffe och bulle.

 

Årsmöteshandlingar

 

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 20 mars 2018.

På styrelsens vägnar

Harald Önander

Ordförande

 

Föredragningslista

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Föredragande av…
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
  3. Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala-Heby Golfklubbs ombud.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/-räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Val av ombud vid bolagsstämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2017 års räkenskapsår.
 11. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Golfresa

För publicering som nyhet på hemsidan och under Damkommitténs sida

GOLFRESA 19-20/5 2018

Golfresa är preliminärbokad till Strand Golf Resort som ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs, knappt 10 mil från Sala (restid ca 1 h 20 min).

Golfpaket för 1.795 kronor:
-Logi i dubbelrum
-Frukost
-3-rätters middag
– Greenfee lördag och söndag

Strands golfbana (par 71). Starttider lördag från 12.30 och söndag från 8.30. Hemsida: strandgolf.se

 

Anmälan på damernas facebooksida, klubbens kansli (530 77, må-to 8-13) eller nedanstående mejl-adress. Din anmälan blir bindande efter 14 mars.

Ev. frågor kan ställa till ingegerd.sellgren@telia.com

Arrangörer: Ingegerd och Tina