Inlägg av Kansliet

Banstatus

18-hålsbanan är fortsatt stängd. 9-hålsbanan öppnas idag måndag 12.00.

Banan avstängd

18-hålsbanan är tills vidare avstängd, pga mycket regn. Golfbilsförbud på båda banorna gäller säsongen ut.