Inlägg av margaretha jonsson

Kallelse Årsmöte

  Kallelse till årsmöte/vårmöte Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till årsmöte/vårmöte (bokslut 2018) torsdagen den 28 mars 2019 klockan 19.00 på Sala-Heby Golfklubb, restaurangen. Klubben bjuder på kaffe och bulle. Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 21 mars […]