VÅRA MEDLEMSKAPSFORMER

Vi har medlemskap som passar alla kategorier golfare. Nedan finner ni alla våra typer av medlemskap. Välj vilket som passar just dig bäst, och ring därefter kansliet på 0224-530 77 eller maila oss.

FULLVÄRDIG MEDLEM - 4 950 KR - Spelrätt erfordras

Medlemskapet som inte bara ger dig möjlighet att spela helt obehindrat på hela vår fina anläggning, utan även 9 banor till. Detta via Sala-Heby GKs deltagande i GKplus samt samarbetsavtal med Älvkarleby GK samt Avesta GK. Läs mer om GKplus samarbetet på hemsidan www.gkplus.se.

VARDAGSMEDLEM - 4 100 kr/år - Spelrätt erfordras

Fritt spel måndag-fredag och halv greenfee på lördag, söndag och helgdag.

JUNIOR 17-21 ÅR - 2 400 kr/år

Ett fullvärdigt medlemskap för juniorer mellan 17 och 21 år.

JUNIOR 14-16 ÅR - 2 000 kr/år

Ett fullvärdigt medlemskap för juniorer mellan 14-16 år.

JUNIOR 7-13 ÅR - 1 600 kr/år

Ett fullvärdigt medlemskap för juniorer som är mellan 7-13 år.

9-HÅLSMEDLEM - 3 000 kr/år

För dom som nöjer sig med att spela lite mindre på vår kanonfina 9-hålsbana. Vill du även spela på 18-hålsbanan görs detta till en reducerad greenfee.

DISTANSMEDLEM - 3 100 kr/år (Inträdesavgift 1 000 kr)

Fritt spel måndag-fredag och halv greenfee på lördag, söndag och helgdag. Du skall vara mantalsskriven utanför Sala och Heby kommun.

STUDERANDE - 2 400 kr/år

Ett fullvärdigt medlemskap för dig som studerar. Spelrätt behövs från det år du fyller 26 år. Studieintyg skall sändas till kansliet.

KNATTEMEDLEM - 500 kr/år

Medlemskapet för våra yngsta golfare som gäller upp till barnet fyller 10 år. Spel får endast ske med förälder eller mor- och farförälder. Vid godkänt grönt kort erläggs avgift för junior 7-13 år.

PASSIV - 500 kr/år

Upp till två års erlagda passivavgifter kan avräknas mot första årets årsavgift vid aktivering (gäller de två åren närmast före aktivering).

FAMILJEMEDLEMSKAP - 12 000 kr/år

Familj med hemmavarande barn (knattar eller juniorer betalar max 12 000 kr i årsavgift för golfspel).

GKPLUS-KLIPPET - 1 995 kr

Greenfeemedlemskap med fem personliga fria ronder på GKplus-banorna.

FÖRÄLDRAMEDLEMSKAP - 1 000 kr/år

För sammanboende föräldrar med barn under 7 år där båda innehar spelrätt kan den ene föräldern teckna föräldramedlemskap, vilket berättigar till fritt spel på klubbens banor i den utsträckning som den andre förälderns medlemskap medger.

AUTOGIRO OCH DELBETALNING

Årsavgifterna faktureras normalt före årsskiftet med förfallodag den sista januari. Det finns möjlighet att dela upp årsavgiften på 6 månader via autogiro och första betalning  den sista januari. Vid betalning via autogiro tillkommer en avgift på 20 kr / månad. Ansök om autogiro senast 30 november . Gå in på din internetbank och gör ett e-medgivande till Sala-Heby Golfklubb, ange ert golf-id, utan bindestreck, som betalarnummer. Kontakta kansliet via telefon eller mail och meddela att autogiroansökan har gjorts (uppge golf-id samt kontoinnehavarens personnummer). Har du inte tillgång till internetbanken är du välkommen att kontakta kansliet så skickar vi en anmälningsblankett. För de som har eller ansöker om golfkortet More Golf med koppling till Mastercard finns möjligheten att delbetala på 6 eller 12 månader. Krediten är räntefri men det tillkommer en s.k. aviavgift på 25 kr per månad. Mer information och ansökan finns på moregolf.golf.se