Bokning

Styrelsen har tagit beslutet, att förlänga bokningstiden till: 5 veckor max 5 bokningar/spelare

Styrelsen/ Peter W Axelsson