TÄVLINGSPROGRAM

Hela tävlingsprogrammet med detaljerad information finner du genom att klicka på länken nedan.
» Tävlingsprogram

ANMÄLAN

Anmälan skall göras senast kl. 20.00, tre dagar före aktuell tävlingsdag. Du anmäler dig via Min Golf på golf.se (Avanmälan görs även det via Min Golf).

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Tillfälliga tävlingsvilkor pga Covid-19

Sala GK har beslutat att ta upp tävlingsverksamheten f o m den 5 juli 2020.

Vi kommer inte att genomföra tävlingar med kanonstart, utan vi kommer att köra löpande start från
tee 1 i samtliga tävlingar för att slippa större samlingar innan start.

Vi vill att endast en i varje lag kommer och betalar, samt hämtar ut scorekort!

Tänk på att hålla avstånd, så inga gemensamma samlingar före eller efter rundan.

Vi genomför ingen prisutdelning, utan priserna kommer att få hämtas någon dag
efter tävlingen på kansliet eller i golfshopen.

Tävlingarna kommer att genomföras med de gällande Tillfälliga kompletterande
tävlingsvillkor 2020 .

*Scorekort – man byter inte kort, utan man för sin egen och medtävlares score på sitt egna kort. Man stämmer därefter av med varandra och signerar det egna kortet.
*Flaggstången – kvar i hålet hela tiden.
*Bunker – lägesförbättring en klubblängd.

Tävlingsledningen och klubbens personal kommer att göra sitt yttersta så att du ska
känna dig säker och följa de direktiv som SGF rekommenderar.

Känner du någon form av symptom ska  du stanna hemma. Hör av dig till tävlingsledningen alt shopen.

Efteranmälan
Efteranmälan kommer endast att kunna göras i mån av plats eller eventuella avhopp.

Startavgifter
Startavgiften är enligt följande om inget annat angivits för aktuell tävling. Singel: 150 kr Parspel: se aktuell tävling. Klubbmedlemmar med medlemskap som kräver greenfee på helger erlägger 200 kr i tävlingsgreenfee.
Betala gärna med kort.

Gäster
För ej klubbmedlemmar gäller 200 kronor i tävlingsgreenfee + startavgift.

Start i tävling
Spelaren skall anmäla sig i god tid före start vid tävlingssekretariatet för betalning av avgifter, samt kvittera ut sitt scorekort. Spelaren ska stå spelklar vid starttee senast fem minuter före start och skall vara beredd att slå ut på utsatt starttid.
Vid prisutdelning skall pristagare vara på plats, annars kommer priset att lottas ut bland övriga tävlande som närvarar vid prisutdelningen.

Startlista och resultatlista
Startlista samt resultatlista anslås på kansliets anslagstavla och på golf.se.

Avståndsmätare
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en avståndsmätare som kan mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (lutning, vindstyrka, temperatur osv) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Golfbil
Transportmedel såsom golfbil eller motsvarande får inte användas i tävling. Spelare som har läkarintyg och behöver åka golfbil på tävling måste visa upp tillstånd för detta. Tillståndet utfärdas av hemmaklubbens styrelse. För att erhålla tillstånd ska giltigt läkarintyg lämnas in till hemmaklubbens kansli. Därefter utfärdas tillståndet som alltid ska uppvisas vid tävling.
För mer information om golfbil på tävling se Spel- och Tävlingshandboken (SGF) 6.1.4 ”Persontransporthjälpmedel”