Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Sala Golfklubb kallas härmed till årsmöte (bokslut 2020)
torsdagen den 22 april 2021 klockan 18.00. Mötet sker digitalt.

Hål 17 på Sala-Heby Golfklubb

18-hålsbanan öppen

Från 31/3 är även 18-hålsbanan öppen med sommargreener. Tidsbokningen är öppen. Vi har stängt fram till 9,00 på grund av frostrisk på mornarna.

Välkomna!