AKTA – Älgjakt

På grund av älgjakt kommer banan att vara stängd måndag till onsdag, 9 till 11 oktober.