Information från valberedningen

Nomineringsförfarande årsmötet 2024

Vid Sala Golfklubbs årsmöte den 19 mars 2024 ska årsmötet välja ett antal personer till styrelsen.

Följande uppdrag ska årsmötet välja (inom parentes anges de personer som idag innehar uppdraget och vars uppdrag löper ut).

 

Ordförande för en tid av ett år

(Karin Eriksson Arnryd)

 Ledamöter i styrelsen för en tid av två år

(Charlotta Pedersen, Howard Leamon, Kjell-Arne Rönnberg)

 

Valberedningen har beslutat att nomineringar ska vara valberedningen tillhanda

senast den 20 februari 2024.

 

Nomineringarna sänds till e-post: fraktdax@live.se

 

Alla medlemmar som är anslutna till Sala GK har rätt att sända in nomineringar. Den nominerade ska vara tillfrågad.

Valberedningen inför årsmötet 2024 består av: Roger Näslund, sammankallande, Håkan Grahn och Ulrika Spårebo.

 

Vänligen

Valberedningen

Nytt om organisationen

Styrelsen har tecknat uppdragsavtal tillsvidare med firma Charlotta Petersén (Charlotta kommer att lämna sitt styrelseuppdrag vid årsmötet). Charlotta kommer att vara operativt ansvarig för den dagliga driften på golfanläggningen (ej bana). Charlotta är kontrakterad på deltid.

I nuläget arbetar Charlotta, Ann-Mari samt ordförande Karin på kansliet. För närvarande arbetar Charlotta bl a med projektet byte av hemsida och övergång från lokal server till molnbaserad lagring samt nya Partnerpaket (tidigare benämnt Sponsorpaket). Ann-Mari arbetar ca. 50% med medlemsfrågor, gästbokningar inför säsong, registervård mm. Karin arbetar ca. 80% med ekonomi- och personaladministrationen, boksluts- och budgetarbetet, uppföljning greenfeesamarbeten mm samt allt annat förekommande på kansliet när Ann-Mari inte är på plats.

Gemensamt arbetas det med att förenkla/förbättra administrativa rutiner i allmänhet.

Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med organisationsöversynen när våra nya entreprenörer pro/shop är på plats (slutet av februari). Som styrelsen tidigare informerat om kommer de att ansvara för receptionstjänster och tanken är att Patric (med sin erfarenhet från klubbchefsroll) ska arbeta med vissa administrativa sysslor.

 

Årsmöte 2024

Årsmötet kommer att hållas tisdag den 19 mars, start kl 18:30, i Sala Folkets Park. Årsmöteshandlingar kommer att sändas ut senast 3 veckor innan mötet.

Vi vill även påminna om att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet.

/Styrelsen

Fallet i vinterskrud

Julhälsning!

God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar, partners/sponsorer och gäster!

Kansliet är stängt 21 december – 2 januari.

Nya entreprenörer pro/shop/reception!

Vi hälsar Ellinor Haag och Patrik Sundlöf  hjärtligt välkomna till Sala Golfklubb!

Paret startar sin verksamhet hos oss kommande säsong, 2024.
Medlemsinfo med mer detaljer kommer via E-post.
OBS! Titta även i din skräppost då vi vet att en del av er får våra mejl till den ”korgen”.