Spel Avesta GK

Från i år kostar det 150 kr i greenfee för spel på Avesta GK för våra fullvärdiga medlemmar och samma för Avestas fullvärdiga medlemmar att spela hos oss. Vi tävling erläggs Tävlingsgreenfee som gäller på respektive bana.

Problem med telefoni!

Vi har problem med vår telefon,

Telia kommer att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Julstängt på kansliet

Kansliet är stängt f.o.m den 23/12 och öppnar åter 7/1.

God Jul och Gott Nytt År!

Kansliet stängt onsdag 11 december.

Höstmöte 2019

Kallelse till års-/höstmöte 2019

(budget och valärenden)

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till höstmöte torsdagen den 28 november 2019 klockan 19.00 i klubbhuset (restaurangen) på Sala-Heby Golfklubb.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsplan, budget och övriga handlingar finns tillgängliga på kansliet, kunddisken hos Intersport, Sala och Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby, tidigast fredagen den 22 november.

På styrelsen vägnar

Peter W Axelsson

Ordförande

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret                                                                                                                                                              
 7. Val av
  1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
  1. tre ledamöter på två år
  1. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  1. revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta

(samtliga ovanstående valda tillträder i respektive funktion från 1 januari närmast följande kalenderår efter valtidpunkten)

 • ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  • ombud till VGDF möte

      8.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

      9.  Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för Sala-Heby GK fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Info banstatus!

Lite info om banornas öppning eller inte:
Det har kommit för mycket regn den senaste tiden och nu får det räcka. Tyvärr spås vädret inte bli så.
Det som gäller nu är golfbilsförbud resten av säsongen.
Vi öppnar inte 18 hålsbanan den här veckan eller helgen. Hur det blir framöver med den tar vi beslut om senare.
9 hålsbanan öppnar INTE i morgon torsdag.
Däremot ser vädret ut att bli lite bättre fredag och lördag så tanken är att vi öppnar 9 hålsbanan klockan 10 på fredag igen. Det kan ändra sig.
Sen kör vi bara på den över helgen.
Som läget är nu är det en ren skär bonus för er som vill spela.
Ta med vattentäta skor och gärna strumpbyte efter rundan.
Som sagt:
Fredag klockan 10 och framåt på 9 hålsbana och golfbilsförbud.
Svinga lugnt.
Tobbe med banpersonal.

Bollränna

Från den 17/10 är det bollränna som gäller på 18-hålsbanan.

Älgjakt

Banan är stängd pga älgjakt den 14/10 – 16/10.

Säsongens sista klubbtävling!

Söndagen den 8 oktober arrangeras Kylslaget, en singeltävling i A, B och C-klass.

Alla spelar från Tee 50.Slaggolf+5
Tävlingen är öppen för alla, medlemmar och greenfee-gäster.

EGA Exakt Tävlingshandicap krävs för deltagande.

Anmälan på plats mellan 09.00 – 11.00

Första start kl. 10.00.
(Ingen prisutdelning i samband med tävlingen. Pristagarna hämtar sina priser på kansliet veckan efter tävlingen.)

Välkomna!

Klubbtävling

Söndagen den 29 september

Singeltävling i tre klasser. Herrar spelar från Tee 55 och damer från 46 Slaggolf+5
Ingen föranmälan, anmälan på plats 09.00-11.00. Första start kl. 10.00. Priserna hämtas på Kansli tisdag kl 12:00
EGA Exakt Tävlingshandicap gäller.Betala gärna med kort.