Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Sala Golfklubb kallas härmed till årsmöte (bokslut 2020)
torsdagen den 22 april 2021 klockan 18.00. Mötet sker digitalt.

Hål 17 på Sala-Heby Golfklubb

18-hålsbanan öppen

Från 31/3 är även 18-hålsbanan öppen med sommargreener. Tidsbokningen är öppen. Vi har stängt fram till 9,00 på grund av frostrisk på mornarna.

Välkomna!

9-hålsbanan är öppen

Nu är 9-hålsbanan öppen med sommargreener.

Rangen öppen

Lördag 20/3 öppnar Rangen. Den är öppen lördag och söndag 10-16.
Vidare öppettider kommer på söndag.