Årsavgifter – Betalning via Min Golf

Vi har i tidigare medlemsmejl (2022-12-20) helt kort informerat om förändringar avseende betalning av årsavgifterna. Avgifterna för 2023 kommer endast att kunna betalas via MinGolf och avisering/tilldelning av avgifter kommer att ske efter årsmötet 6 mars med sista betalningsdag 31 mars.

Anledningen till ny rutin för årsavgifterna är att Svenska Golfförbundet lanserat en ny plattform i GIT (Golfens IT-system) med nya funktioner. Samtidigt stängs gamla funktioner såsom möjligheten att koppla bokföringssystemet till GIT och därmed kommer det inte längre vara möjligt att skapa fakturaunderlag till pappersfaktura och mailfaktura, som vi gjort tidigare. Det innebär tyvärr även att möjligheten att betala via autogiro försvinner. Vi vill därför informera om möjligheten att delbetala årsavgiften genom MoreGolf Mastercard (mot en månadsavgift på 29 kr). Information om delbetalning genom kortet inklusive uppgifter för ansökan om nytt kort finner du här.

Vi kommer att återkomma med mer information om hur betalningen via MinGolf fungerar när vi har laddat in alla delar/parametrar i nya GIT.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på kansliet, kansli@salagk.nu alt. tele 0224-530 77 kl. 8 – 13 måndag-torsdag.

Ann-Mari och Karin