Årsmöte 2024

Årsmötet kommer att hållas tisdag den 19 mars, start kl 18:30, i Sala Folkets Park. Årsmöteshandlingar kommer att sändas ut senast 3 veckor innan mötet.

Vi vill även påminna om att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet.

/Styrelsen

Fallet i vinterskrud