AKTUELLT BOKNINGSLÄGE & VÄDER

Starttider kan bokas 5 veckor före 5 tider/spelare i förväg på golf.se eller telefon 0224-53077. Bokningsbara speltider är 07.00-18.00 på vardagar samt 07.00-18.00 på lördag, söndag och helgdag. Övriga tider gäller bollränna.  Vid bokning skall Golf-ID på alla i bollen uppges.
Man måste komma till klubben i god tid, minst 15 min före bokad tid och vara på tee senast 5 min före. Observera att den som försummar detta riskerar att starttiden övertas av ”spontangolfare”.

På 9-hålsbanan gäller alltid bollränna.

Information om öppettider och tävlingar finns här på hemsidan. Observera att vid eventuell frost är hela banan stängd och får ej beträdas förrän klartecken från banpersonal givits. Vid behov kan även reglerna för bokning ändras. Detta meddelas via hemsidan. För att hyra golfbil erfordras körkort, observera att trafikbrottslagen avseende bl.a. promillegränser även gäller vid framförande av golfbil.