Information från valberedningen

  Nomineringsförfarande årsmötet 2024

  Vid Sala Golfklubbs årsmöte den 19 mars 2024 ska årsmötet välja ett antal personer till styrelsen.

  Följande uppdrag ska årsmötet välja (inom parentes anges de personer som idag innehar uppdraget och vars uppdrag löper ut).

  Ordförande för en tid av ett år

  (Karin Eriksson Arnryd)

  Ledamöter i styrelsen för en tid av två år

  (Charlotta Pedersen, Howard Leamon, Kjell-Arne Rönnberg)

  Valberedningen har beslutat att nomineringar ska vara valberedningen tillhanda

  senast den 20 februari 2024.

  Nomineringarna sänds till e-post: fraktdax@live.se

  Alla medlemmar som är anslutna till Sala GK har rätt att sända in nomineringar. Den nominerade ska vara tillfrågad.

  Valberedningen inför årsmötet 2024 består av: Roger Näslund, sammankallande, Håkan Grahn och Ulrika Spårebo.

  Vänligen

  Valberedningen