BAKGRUND

För att säkerställa en långsiktig ekonomisk stabilitet i klubben infördes systemet med spelrätter fr.o.m. ett extra utlyst medlems/årsmöte den 3 september 2009. Varje kapitalinsats om 5 000 kronor byttes ut mot en spelrätt. Medlem med lägre kapitalinsats erlade en fyllnadsbetalning upp till nämnda belopp. Systemet medförde att klubbens skulder till medlemmarna omvandlades till eget kapital och stärkte klubbens ekonomi. Medlemmarna fick en spelrätt, som vid utträde ur klubben kan säljas till köpare som önskar bli medlem. Medlem med kvarstående kapitalinsatser erbjuds en spelrätt mot avskrivning av klubbens skuld till medlemmen om insatsen uppgår till 5 000 kronor alternativt en fyllnadsinbetalning görs till nämnda belopp.