Älgjakt banan stängd även kansliet

12-14/10 är banan stängd p.g.a. älgjakt på banan.
Kansliet är stängt måndag och tisdag 12-13/10.
Shopen är stängd 12-14/10.

Välkomna ut till oss på Fallet igen torsdag den 15/10.

Sponsorcupen 2020

Årets sponsorcup spelades 4/9. I år spelades den som Scramble.

Resultat
1. Lag Ring/Kingstedt/Eriksson/Andersson, 58 slag
2. Lag Wiklund/Eriksson-Arnryd/Gustavsson/Eriksson, 59 slag Sista 9
3. Lag Persson/Lindström/Österberg/Andersson, 59 slag SHCP
4. Lag Bohlström/Eklund/Lagberg/Larsson, 59 slag

Närmast hål på 6.an kom.
Herrar: Henrik Andersson
Damer: Erika Agemalm

Vi tackar alla sponsorer, som är med och stöttar Sala GK.

Krögargolf

Krögargolf       

Fredag 17/7 starttid 16.30-18.00

9-håls banan

Parspel 4-boll bästboll poängbogey

Startavgift 100;-/lag kontant tack

Tacobuffé/måltid

130;- inkl måltidsdryck

160;- inkl öl eller ett glas vin

Varmt välkomna Ali

Visa coronarespekt

HÅLL DISTANS

info vid anmälan

Share this entry

Sommarslaget

SOMMARSLAGET  

Söndagen den 5 juli arrangeras en singeltävling i A-B-C klass.

Klass-A slagtävling med hcp , Klass B-C Slaggolf +5  

Spelare med Hcp över 36,0 spelar på 36 i Hcp..

Tävlingen är öppen för alla, medlemmar och greenfee-gäster.

Anmälningsavgift 150:-/person, Tävlingsgreenfee 200:-/person. Betala gärna med kort.


Tänk på att hålla avstånd, så inga gemensamma samlingar före eller efter rundan
Anmälan senast torsdag 2 juli kl. 20.00 till kansliet

 tfn 530 77, eller via ”Min golf”

Start 08.00

Välkomna med er anmälan!

Krögargolf

Krögargolf          

Fredag 3/7 starttid 16.30-18.00

9-håls banan

Parspel 4-boll bästboll poängbogey

Startavgift 100;-/lag kontant tack

Tacobuffé/måltid

130;- inkl måltidsdryck

160;- inkl öl eller ett glas vin

Varmt välkomna Ali

Visa coronarespekt

HÅLL DISTANS

info vid anmälan

Slope-kalkylator på hemsidan

18-hålsbanan öppnar

Fredag 27 mars öppnar 18-hålsbanan med sommargreener. Tidsbokningen har öppnat.

Vi har blockat tider på morgonen för ev frost. Är det inte frost så går det att gå ut på bollränna.

Välkomna!

Årsmötet flyttat

Årsmötet den 26/3 är flyttat. Nytt datum är 14/5 kl.19.00.
Det kommer att hållas i Restaurangen på klubben.

Kallelse till årsmöte/vårmöte

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till årsmöte/vårmöte (bokslut 2019)

torsdagen den 14 maj 2020 klockan 19.00 på Sala-Heby Golfklubb, restaurangen.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 19 mars 2020.

På styrelsens vägnar

Peter W Axelsson

Ordförande

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Föredragande av…
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
  3. Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala-Heby Golfklubbs ombud.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/-räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Val av ombud vid bolagsstämma/stämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2020 års räkenskapsår.
 12. Övriga frågor.
 13. Namn byte från Sala-Heby Golfklubb till Sala Golfklubb
 14. Förslag höstmötet utgår och endast ett Årsmöte på vår
 15. Mötet avslutas.

          Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


Årsmöte / vårmöte

Kallelse till årsmöte/vårmöte

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till årsmöte/vårmöte (bokslut 2019)

torsdagen den 26 mars 2020 klockan 19.00 på Sala-Heby Golfklubb, restaurangen.

Klubben bjuder på kaffe och bulle.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 19 mars 2020.

På styrelsens vägnar

Peter W Axelsson

Ordförande

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Föredragande av…
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  1. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
  1. Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala-Heby Golfklubbs ombud.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/-räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Val av ombud vid bolagsstämma/stämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2020 års räkenskapsår.
 12. Övriga frågor.
 13. Namn byte från Sala-Heby Golfklubb till Sala Golfklubb
 14. Förslag höstmötet utgår och endast ett Årsmöte på vår
 15. Mötet avslutas.

          Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.