2022 års Damkommitté:

Ordförande: Ann Forsberg Sjöblom,
073-626 15 26,
e-post: ann.sjoblom@live.se

Ansvarig för lagtävling; seriespel och facebook/hemsida:

Berith Höglund Holm,
070-321 85 09,
e-post: berithgolf@gmail.com

Birgitta Bergström, kassör,
070-366 46 11,
e-post birgitta.be@hotmail.com

Anna Domberg Holm, ansvarig Ladies Cup,
072-443 90 02,
e-post domberg-2@hotmail.com

Birgitta Johansson,
070-799 10 70,
e-post bigganj61@gmail.com

Ansvarig för lagtävling; matchspel: ???