Extra årsmötet – Valberedningens förslag

Utskick/publicering av valberedningens förslag som utlovades till idag den 30 april skjuts fram några dagar då valberedningen inte hunnit färdigställa förslag och övrigt material.

Hälsningar!

Torbjörn Svensson Styrelseordförande