Extra styrelsemöte 8 maj – Valberedningens förslag till ny styrelse

Ordförande 1 år: Karin Eriksson Arnryd

Ledamöter 2 år:  Lena Landqvist, Linda Lindblom, Tom Gustavsson

Ledamöter 1 år:  Kjell Arne Rönnberg, Roger Pearsson, Tomas Eklund

/Styrelsen i Sala Golfklubb