Föredragningslista Årsmötet

Föredragningslistan till Årsmötet den 6 mars finner du här: Föredragningslista Årsmöte 2023

Övriga möteshandlingar publiceras här på hemsidan och mejlas ut till de e-postadresser vi har antecknade i medlemsregistret senast en vecka före årsmötet.

/Styrelsen