Kallelse Extra Årsmöte

Kallelse till Extra Årsmöte Sala Golfklubb den 8 maj kl. 19 i Sala Folkets Park

Styrelsen kallar härmed till Extra Årsmöte då antalet styrelseledamöter, efter beslut i SGF Juridiska Nämnd den 11 april 2023, understiger det antal (1+6) som är fastställt i klubbens stadgar. (Stadgarna finner du på hemsidan under fliken Klubben).

Vi som i dagsläget utgör styrelsen vill samtidigt meddela att vi avser avgå från densamma vilket innebär att det på extra årsmötet ska väljas såväl ordförande som 6 övriga styrelseledamöter.

Vi vill samtidigt meddela att det endast finns en ledamot kvar, Sonja Lind, i den Valberedning som valdes vid årsmötet den 6 mars 2023. En ledamot har utträtt ur klubben och en ledamot har i dagarna avsagt sig uppdraget.

För att möjliggöra/underlätta Sonja Linds arbete önskar hon nu att medlemmar som vill nominera kandidater till den nya styrelsen gör det skriftligen och helst via mail till: sonia.lind@hotmail.com

Sonja vill självklart att den som nominerar har säkerställt att kandidaten är tillfrågad, har möjlighet att avsätta tid för uppdraget och även är beredd att anta uppdraget. Nomineringen ska även innehålla följande basfakta om kandidaten ifråga:

Yrkeserfarenheter, erfarenhet från tidigare ideella uppdrag inom idrott eller annat föreningsliv, ange om det finns specifikt intresse-/kunskapsområde inom golfen ex. ungdomar, tävling, regler, eget spel, banskötsel eller annat.

Föredragningslistan finner du här: Länk

Juridiska Nämndens beslut finner du här: Länk

Valberedningens förslag kommer att sändas ut via mail samt publiceras på hemsidan senast den 30 april.

/Styrelsen