Club 119

Det ideella arbete som utförs i klubbens olika kommittéer utgör en viktig del i klubbens verksamhet. Klubbkommittéerna kan ses som styrelsens förlängda arm ut till medlemmarna i alla de frågor – stora som små – som hänför sig till klubbens utveckling och dess strävan att vara en naturlig och trivsam mötesplats för medlemmarna.

För varje kommitté utser styrelsen en kommittéansvarig, som knyter ett antal ledamöter till respektive kommitté. Det fortlöpande kommittéarbetet rapporteras regelbundet till klubbstyrelsen, som har att ta ställning till kommittéernas förslag till åtgärder i de fall förslagen innebär ett ekonomiskt åtagande eller kräver samordning med klubbens övriga verksamhet.

Kontakta kommittéansvarig eller kansliet om du är intresserad av att göra en ideell insats för klubben genom att delta i kommittéarbetet eller om du på annat sätt vill stödja klubben.