Kommittéer

Medlemskommitté

Kommittén arbetar utifrån Sala Golfklubbs värdegrund, ”En grön golfdestination som välkomnar alla”.

Läs mer
Damkommitté

Kommittén skapar bra och trivsamma förutsättningar för klubbens alla damer, nybörjare som seniora.

Läs mer
Seniorkommitté

Kommittén har till uppgift att främja golfspelet och den sociala gemenskapen för klubbens äldre medlemmar

Läs mer
Junior & elitkommitté

Junior & elitkommitté

Läs mer
Tävlingskommittén

Kommittén ansvarar för att driva och utveckla klubbens tävlingsverksamhet

Läs mer
Golfvärdskommitté

Administrera och styra arbetsschemat för klubbens golfvärdar.

Läs mer
Bana & fastighetskommitté

Kommittén har till uppgift att i samverkan med klubbens banchef se över banans utveckling

Läs mer