Medlemskap

Som medlem i Sala Gofklubb får du tillgång till en välskött 27-hålsbana, som ligger i en mycket vacker natur.

För senior som önskar teckna medlemskap i kategorierna Fullvärdig eller Vardagsmedlem erfordras Spelrätt. Dessa kan endera köpas av klubben till det nominella beloppet 5 000 kr eller av annan innehavare till ett överenskommet pris (se också sidan ”Spelrätter”). Spelrätterna omfattas av hembud och överlåtelser skall ske i enlighet med rutiner fastlagda i klubbens ”Spelrättsbestämmelser”.

  • 27 Utmanande golfhål

    Spela golf på 18 + 9 varierande golfhål som utmanar den duktiga spelaren likväl tar god hand om den glada amatören.

  • Klubbkänsla

    En fantastisk klubbkänsla där alla har möjlighet att ge sitt till klubben.

  • Fantastisk miljö

    Spela golf i en avslappnande västmanländsk skogs- och parkmiljö.