Årsavgifter 2024

Vi har medlemskap som passar alla kategorier golfare. Nedan finner ni alla våra typer av medlemskap. Välj vilket som passar just dig bäst och kontakta kansliet via e-post kansli@salagk.se eller telefon 0224-530 77.

Medlemskapet är uppdelat i två delar, medlemsavgift till Sala GK och spelavgift till Fallet Golf AB.

Medlemskapet innebär fritt spel på hela anläggningen samt spel på våra samarbetsklubbar.

Fritt spel måndag-fredag och halv greenfee på lördag, söndag och helgdag på hela anläggningen. 

Berättigar även till spel på följande samarbetsklubbar: Sigtuna GK samt Strängnäs GK.

Medlemskap för juniorer mellan 17 och 21 år.

Medlemskap för juniorer mellan 14 och 16 år.

Medlemskap för juniorer mellan 7 och 13 år.

Berättigar till fritt spel på 9-hålsbanan. Rabatterad greenfee på 18-hålsbanan, -80 kr.

Du skall vara mantalsskriven utanför Sala och Heby kommuner. Fritt spel måndag-fredag och halv greenfee på lördag, söndag och helgdag.

Studieintyg skall årligen insändas till kansliet. Spelrätt krävs från det år du fyller 26. Fritt spel på hela anläggningen.

Medlemskapet för våra yngsta golfare som gäller upp till barnet fyller 10 år. Spel får endast ske med förälder eller mor- och farförälder. Vid godkänt grönt kort erläggs avgift för junior 7-13 år.

Innehavare av spelrättsrättsbevis där innehavaren inte har ett aktivt medlemskap (ej erlägger årlig spelavgift) erlägger passivavgift. Vid återgång till aktivt medlemskap avräknas de senaste två årens erlagda passivavgifter från årsavgiften.

För sammanboende föräldrar med barn under 7 år där båda innehar spelrätt kan den ene föräldern teckna föräldramedlemskap, vilket berättigar till spel på klubbens banor i den utsträckning som den andre förälderns medlemskap medger.

Greenfeemedlemskap som berättigar till 5 heldagsgreenfee på Sala GK