Spelrätter

Klubben kan utfärda och sälja spelrätter för det nominella beloppet 5 000 kr. Därutöver finns en andrahandsmarknad där medlemmar anmält att de har spelrätter de vill sälja eller hyra ut. Är du intresserad tar du kontakt med den du vill köpa eller hyra av.

Kontakta kansliet, kansli@salagk.se, om du vill annonsera på spelrättsmarknaden.

För att fullfölja en överlåtelse eller upplåtelse genom uthyrning, skall kansliet informeras och godkänna överlåtelsen. Använd blanketterna nedan eller beställ från kansliet.

Klubbens styrelse fastställer detaljerade regler och anvisningar för hanteringen av klubbens spelrätter samt för handeln med spelrätter.

Blanketter

Frågor & svar

En spelrätt är ett bevis på att du som fullvärdig eller vardagsmedlem har rätt att nyttja hela golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.

Från det år du fyller 22 år och vill vara fullvärdig eller vardagsmedlem krävs innehav av en spelrätt.

Medlem som kan uppvisa giltigt studieintyg gällande heltidsstudier erhåller rätt till spel fram till och med 25 års ålder utan sådant innehav. Spelrättsbevis kan endast förvärvas av fysisk person och är personlig.

För att ditt spelrättsbevis ska vara giltigt måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift, bestående av medlemsavgift och spelavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så medges det om du meddelat klubben i rätt tid och betalar årlig passivavgift på 500 kr.

Nej, vill du gå ur klubben helt måste du först göra dig av med din spelrätt. Däremot kan du vara passiv medlem och behålla din spelrätt. Då betalar du en passivavgift om 500 kr/år.

Sala GK har en spelrättsmarknad där det går att annonsera om man vill sälja sin spelrätt. Kontakta kansliet, kansli@salagk.se, för att publicera din annons. Själva överlåtelsen är en affär mellan dig och den som övertar spelrätten. Ni fyller tillsammans i blanketten Överlåtelse med hembudsrätt Sala GK. Överlåtelseblanketten skickas eller lämnas in till kansliet.

Om du vill gå ur klubben måste din spelrätt säljas eller lämnas tillbaka till klubben innan utträde kan ske.