Styrelsen

Karin Eriksson Arnryd

Ordförande

Marcus Broberg

Vice ordförande

Linda Lindblom

Sekreterare

Lena Landqvist

Ledamot

Tom Gustavsson

Ledamot

Howard Leamon

Ledamot

Joakim Spårebo

Ledamot

Om du har frågor till oss i styrelsen eller har förslag/önskemål på saker som kan förbättra vår klubb så skicka det till fragastyrelsen@salagk.se.