Bana & fastighetskommitté

Kommittén har till uppgift att i samverkan med klubbens banchef se över banans utveckling och upprätta en skötselplan för klubbens banor och fastigheter. Kommittén presenterar förslag till styrelsen beträffande om-, tillbyggnader samt underhåll av fastigheter och banan samt tillsätter s.k. hålgrupper. De ansvarar också för att sammankalla till gemensamma städdagar.

Ansvarig

Karin Eriksson Arnryd

karinearnryd@gmail.com

Aktiviteter