Junior & elitkommitté

Juniorkommittén ser till att juniorerna trivs på golfklubben, att de tillsammans med klubbens pro kommer i gång med träning, spel och tävling, skapar sociala arrangemang som tex juniorläger. Kommittén skapar också aktiviteter på klubben för att locka nya ungdomar till golfen. Juniorkommittén har ansvaret för att klubbens juniorer kan delta vid tävlingar.

Elitkommittén svarar för klubbens elitutveckling genom att bland annat erbjuda goda träningsmöjligheter och kvalificerad instruktion och att klubben med ett representationslag deltar i det nationella seriespelet.

Ansvarig juniorkommitté

Linda Lindblom

Ansvarig elitkommitté

Micke Johansson