Medlemskommitté

Kommittén arbetar utifrån Sala Golfklubbs värdegrund, ”En grön golfdestination som välkomnar alla”.

Dess syfte är att jobba för en fin och trivsam klubbkänsla genom trevliga sammankomster för oss medlemmar, få nybörjare att känna sig välkomna, rekrytera nya medlemmar genom förslagsvis ”Prova på dagar”.

Aktiviteter

Ansvarig

Tom Gustavsson

tomgusta59@gmail.com