Seniorkommitté

Kommittén har till uppgift att främja golfspelet och den sociala gemenskapen för klubbens äldre medlemmar bland annat genom återkommande veckotävlingar och deltagande i klubbens löpande verksamhet. Välkomnar och informerar nybörjare till spel och gemenskap.

Här är en länk till seniorkommitténs aktiviteter.

Ansvarig

Leif Johansson

johlei@outlook.com