Lägesrapport Banornas status

9-hålsbanan är fortsatt ospelbar. 18-hålsbanan är spelbar men bilförbudet gäller fortfarande då det på flera ställen (olika hål) är omöjligt att passera utan att köra sönder banan.