LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2022 FÖR SALA GOLFKLUBB 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet och på hemsidan (www.info@salagk.nu).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17) 

1.Om en boll är i det röda pliktområdet (dammen till höger) på hål 13, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

-Ta lättnad enligt regel 17.1 eller

– som extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

2. Green (Regel 13)

1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren, 
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller 
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). 

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

1.  Skydd av unga träd

De unga träden identifierade med stödpinnar är spelförbudszoner:

  • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
  • Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1.Alla områden som identifieras av vit/ blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2.Områden definierat av Vit/blå pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3.Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4.Områden i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5.Stora eller hårda myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierats som-

oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2. Avståndsplattor/-vippor på fairway som markerar avstånd till greenens mitt.

3. Elstängsel

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt mot brott mot denna lokala regel: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1.Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.

Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagandet av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

2. Under en fastställd rond har spelarna efter hål 8 rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 10 minuter för att inta förfriskningar.

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. 

6. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken avsnitt 8.3.6.

7. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 11,9

Klass B handicap 12,0 till 19,9

Klass C handicap 20,0 till 54,0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

8. Tee i klubbtävlingar 

I klubbens tävlingar måste alla män spela från tee 59 och alla damer från tee 50.

Undantag: Pojkar till och med året de fyller 12, herrar från och med året de fyller 70 får välja att spela från tee 50. Flickor till de året de fyller 12, damer från och med året de fyller 70 år får välja att spela från tee 46.

9. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 2 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

10. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

11. Prisutdelning

Formerna för prisutdelning meddelas i samband med respektive tävling.

12. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINSFÖRESKRIFTER 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet och vid 1:tee.

Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

1. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

1.Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

3.Barn i barnvagn får på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

4.Kopplad hund får på egen risk, medtagas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

5. Spelarna bör inte störa andra med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner ).

6.Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

7.Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och får betala avgift på dubbla gällande greenfeen.

8.Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.

9.Golfvagnar ska inte dras över tee eller mellan green och bunker.

10.Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

11.Det är tillåtet att ta en paus på högst 10 minuter vid kiosken efter hål 8. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

ÖVERTRÄDELSE AV EN ORDNINGSFÖRESKRIFT KAN LEDA TILL TILLSÄGELSE ELLER DICIPLINÄR ÅTGÄRD.

Beslutade av Sala GK:s styrelse 2022.

© Copyright - Sala-Heby Golfklubb - Drift & underhåll av hemsida: Linkan Reklambyrå