Nytt om organisationen

Styrelsen har tecknat uppdragsavtal tillsvidare med firma Charlotta Petersén (Charlotta kommer att lämna sitt styrelseuppdrag vid årsmötet). Charlotta kommer att vara operativt ansvarig för den dagliga driften på golfanläggningen (ej bana). Charlotta är kontrakterad på deltid.

I nuläget arbetar Charlotta, Ann-Mari samt ordförande Karin på kansliet. För närvarande arbetar Charlotta bl a med projektet byte av hemsida och övergång från lokal server till molnbaserad lagring samt nya Partnerpaket (tidigare benämnt Sponsorpaket). Ann-Mari arbetar ca. 50% med medlemsfrågor, gästbokningar inför säsong, registervård mm. Karin arbetar ca. 80% med ekonomi- och personaladministrationen, boksluts- och budgetarbetet, uppföljning greenfeesamarbeten mm samt allt annat förekommande på kansliet när Ann-Mari inte är på plats.

Gemensamt arbetas det med att förenkla/förbättra administrativa rutiner i allmänhet.

Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med organisationsöversynen när våra nya entreprenörer pro/shop är på plats (slutet av februari). Som styrelsen tidigare informerat om kommer de att ansvara för receptionstjänster och tanken är att Patric (med sin erfarenhet från klubbchefsroll) ska arbeta med vissa administrativa sysslor.