Resultat Två Genarationer

Två Genarationer

1.  Gunnarsson / Spårebo

2.  Johansson / Bäckström

3.  Johansson / Johansson

Öppen Klass

1. Söderström / Söderström

2. Årman / Lindberg

3. Sellgren / Sellgren

grattis till er alla 🙂