Lokala regler & tävlingsvillkor

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid kansliet.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1.1 Out-of-bounds definieras av vita pinnar.

2. Pliktområden (Regel 17)

2.1 Om en boll är i det röda pliktområdet (dammen till höger) på hål 13, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområdet har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och ett med ett slags plikt:

– ta lättnad enligt regel 17.1 eller

– som extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen. Droppzonen, definierad med vit spraylinje, är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

3.1 De unga träden identifierade med stödpinnar är spelförbudszoner:

a) Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt regel 16.1f.
b) Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad utan plikt enligt den lokala regeln inom pliktområdet eller fortsätta med plikt enligt Regel 17.1.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

4.1 Mark under arbete

a) Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

b) Områden definierat av blå pinnar med grön topp är spelförbudszoner (blomsterängar på hål 5, 6 och 12), som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f. Dessa områden får ej beträdas.

c) Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.

d) Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

e) Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

4.2 Oflyttbara tillverkade föremål

a) Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

b) Avståndsplattor/-vippor på fairway som markerar avstånd till greenens mitt.

c) Elstängsel

d) Alla broar på banan betraktas som oflyttbara tillverkade föremål.
Begränsningar i att använda speciell utrustning

5.1 Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

6.1 Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

7. Scorekortsansvar

7.1 Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingsvillkor gällande deltagande och tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för respektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inte annat angetts för en enskild tävling.

8. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan till tävling måste göras senast kl 12.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud efter lottning utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.

9. Handicapklasser

Startfältet delas in i tre handicapklasser med lika många deltagare (beräknat på exakt handicap från plushandicap till hcp 54) om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen.

Vid färre än 36 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

10. Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar spelar herrar från tee 59 och damer från tee 50 om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen

Undantag: Pojkar till och med året de fyller 12 samt herrar från och med året de fyller 70 får välja att spela från tee 50. Flickor till och med året de fyller 12 och damer från och med året de fyller 70 får välja att spela från tee 42.

Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

11. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspelstävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspels-tävlingar utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand genom den matematiska metoden. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren för tävlingen ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

13. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren eller av spelarens, till tävlingsledningen anmälda, ombud tillfaller nästa pristagare.

Detta gäller om inte annat anges för en enskild tävling.

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

15. Övrigt

Hundar får ej medföras i samband med tävling. Dispens kan ges av tävlingsledningen.

ÖVERTRÄDELSE AV EN ORDNINGSFÖRESKRIFT KAN LEDA TILL TILLSÄGELSE ELLER DICIPLINÄR ÅTGÄRD.

Beslutade av Sala GK:s styrelse 2023-06-05