Trivselregler

Lokala trivsel- och ordningsbestämmelser för Sala Golfklubb

Allmänt

Dessa trivsel- och ordningsbestämmelser skall inte förväxlas med klubbens Lokala regler. Dessa bestämmelser anses nödvändiga för spelet och för den allmänna ordningen, bland annat ur säkerhetssynpunkt. Spelet skall bedrivas på ett för alla säkert och tryggt sätt. Skrik alltid ”Fore” om din boll riskerar att hamna i närheten av andra spelare på banan.

Banpersonal

Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl har banpersonal som arbetar på banan alltid företräde. Spelet får endast fortsätta om bollen blir framvinkad eller då banpersonalen finns väl utom räckhåll. Överträdelse kommer att beivras och kan leda till diciplinära åtgärder med risk för avstängning i upp till 2 år.

Golfvärdar, greenfeekontrollant

Under vissa tider finns det golfvärdar på banan för att hjälpa till att få spelet att flyta bättre. En golfvärd agerar på styrelsens uppdrag, vilket innebär att spelaren är skyldig att följa anvisningar som utfärdas av golfvärden. Underlåtenhet att följa golfvärdens anvisningar kan komma att beivras från klubbens ledning. Spelaren är skyldig att följa anvisning från greenfeekontrollant. Golf-id, medlemsbricka eller greenfeekvitto ska kunna uppvisas. Spelare som inte löst gällande greenfee avvisas från banan och skall betala dubbla gällande greenfeeavgift.

Speltempo, banvård mm

Bra speltempo, fina spelytor och säker golf bidrar till roligare spel för alla som befinner sig på golfbanan – medlemmar, gäster, banpersonal och andra. Långsamma partier skall alltid släppa igenom snabbare partier. Långsamt spel kan alltid snabbas upp genom olika åtgärder; gå i rask takt (utifrån dina förutsättningar), var beredd att slå när det är din tur, tillämpa gärna ”ready golf”, placera din vagn på ett sätt så att du inte behöver gå mot spelriktningen för att hämta den, stanna inte vid green när du hålat ut utan gå snabbt vidare till nästa tee. Det är inte tillåtet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.

Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka uppslagen torv. Om du lagar ditt nedslagsmärke rätt återställs gräset inom ett dygn – medan ett ej lagat nedslagsmärke riskerar att bli kvar på greenen i flera månader. Hjälp till att hålla greenerna friska och jämna.

Bunkerkrattor

Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

Golfvagnar och golfbilar

Golfvagnar får inte dras över tee eller green, ej heller mellan green och greenbunker.

Golfbilar är körkortspliktiga, B-körkort krävs. Kom ihåg att det gäller samma regler som i trafiken: exempelvis vad beträffar nykterhet! Golfbil skall i första hand följa de vägar som finns. Det är förbjudet att köra i hög ruff, på tee eller nära greenområden. När banan är blöt skall bilarna framföras i enlighet med banchefens anvisningar. Banchefen avgör när bilförbud skall gälla. Golfbilen återlämnas så snart som möjligt efter avslutad rond och skall sättas på laddning när den återlämnas.

Utrustning

Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

Elektroniska apparater

Spelare bör inte störa andra med elektroniska apparater, exempelvis mobiltelefoner.

Barnvagnar

Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

Hundar

Kopplad hund får, på egen risk, medtagas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas. Hundar får ej medföras i samband med tävling. Dispens kan ges av tävlingsledningen.

Rökning och snusning mm

Rökning är inte tillåten i klubbhuset eller på uteserveringen. Rökning på banan är tillåtet men hänsyn skall tas till övriga i bollen. Fimpar skall tas om hand och inte slängas på marken.

Det finns inget förbud mot snusning, men alla restprodukter skall tas om hand och får inte slängas på marken. Kom ihåg att nedskräpning numera är bötesbelagt.

Medförda förpackningar av olika slag skall läggas i papperskorgar som finns vid flera tee.

Kiosk

Det är tillåtet att ta en paus på högst 10 minuter vid kiosken efter hål 8. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

Toaletter

På banan finns det toaletter vid kiosken, dit du kommer efter hål 3, hål 8 och hål 17. Dessutom finns ett utedass efter hål 13.

Dricksvatten och klubbtvätt

Dricksvatten finns utanför kansliet i närheten av första tee samt vid kiosken.

Klubbtvätt finns på gaveln av annexet (mellan annex och kök).

Rengöring av vagnar kan göras på baksidan av verkstadshuset (mellan verkstaden och övningsgreen vid rangen).

Tillgänglighet för spel på banan

Under receptionens öppettider skall allt spel på banan anmälas före start.