Stort tack till Conny!

Det är många tidigare styrelseledamöter som blivit avtackade denna vår på de årsmöten som förevarit men Conny Rehnvall har missats av olika anledningar. Conny har arbetat i styrelsen i många år och de senaste två åren har han varit sekreterare i styrelsen. Vi fångade upp honom efter en runda i vårvärmen när han svalkade sig med en glass i skuggan på restaurangens uteplats. Stort tack Conny för ditt mångåriga ideella arbete i Sala Golfklubb!