TÄVLINGSPROGRAM

Hela tävlingsprogrammet med detaljerad information finner du genom att klicka på länken nedan.
» Tävlingsprogram

ANMÄLAN

Anmälan skall göras senast kl. 12.00, tre dagar före aktuell tävlingsdag. Du anmäler dig via Min Golf på golf.se (Avanmälan görs även det via Min Golf).

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Efteranmälan
Efteranmälan kommer kunna göras i mån av plats .

Startavgifter
Startavgiften är enligt följande om inget annat angivits för aktuell tävling. Singel: 200 kr Parspel: se aktuell tävling. Klubbmedlemmar med medlemskap som kräver greenfee på helger erlägger 200 kr i tävlingsgreenfee.
Betalning sker med swish eller kort.

Gäster
För ej klubbmedlemmar gäller 350 kronor i tävlingsgreenfee. Juniorer 150 kr.

Start i tävling
Spelaren skall anmäla sig senast 15 min före start vid tävlingssekretariatet för betalning av avgifter, samt kvittera ut sitt scorekort. Spelaren ska stå spelklar vid starttee senast fem minuter före start och skall vara beredd att slå ut på utsatt starttid.
Formerna för prisutdelning meddelas i samband med respektive tävling.

Startlista och resultatlista
Startlista samt resultatlista anslås på kansliets anslagstavla och på golf.se.

Avståndsmätare
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en avståndsmätare som kan mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (lutning, vindstyrka, temperatur osv) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Golfbil
Transportmedel såsom golfbil eller motsvarande får inte användas i tävling. Spelare som har läkarintyg och behöver åka golfbil på tävling måste visa upp tillstånd för detta. Tillståndet utfärdas av hemmaklubbens styrelse. För att erhålla tillstånd ska giltigt läkarintyg lämnas in till hemmaklubbens kansli. Därefter utfärdas tillståndet som alltid ska uppvisas vid tävling.
För mer information om golfbil på tävling se Spel- och Tävlingshandboken (SGF) 6.1.4 ”Persontransporthjälpmedel”