Integritetspolicy

SALA GOLFKLUBB (OrgNr: 879500-2412) vill upplysa dig som kund om vilken typ av information rörande dig eller ditt företag som sparas i våra system. Det främsta syftet med GDPR är att förstärka individens rätt till och kontroll över uppgifter om sig själv och den gäller i stort sett alla företags, myndigheter och föreningars hantering av uppgifter om personer. Du har också rätt att få alla uppgifter strukna när de inte längre behövs för syftet för vilket de en gång samlades in. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss ifall det är något du undrar över.

Säkerhet

Personuppgifter lagras hos Sala Golfklubb i Sverige. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informationen i alla system.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Sala Golfklubb kan komma att lagra information vid användandet av vår hemsida till analytiska syften. Dessa data kan inkludera din dators IP-adress, typ av webbläsare, vilka sidor inom vår tjänst du besökt, tid och datum för dina sessioner samt hur lång tid du spenderat i vår tjänst. Sala Golfklubb lagrar aldrig personuppgifter i mer än 30 dagar från dess anskaffande.

De personuppgifter Företaget samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som använder våra tjänster är:

  • Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer)
  • Telefonnummer och e-post
  • IP-adress och information om din användning av Företagets webbplats

Cookies

När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Du kan ställa in din webbläsare och bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte. Du kan också välja att datorn ska fråga varje gång en kaka är på väg att lagras på din dator. Mer om cookies kan du läsa på: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/.

Rätt till dina personuppgifter

Du har rätt att få en bekräftelse hur Sala Golfklubb behandlar dina person/kontaktuppgifter.

Rätt att kräva rättning och radering

Om du vill att vi ska ändra eller ta bort dina person/kontaktuppgifter på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter, har du alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna eller radering. Vi kommer då att korrigera de felaktiga uppgifterna alternativt radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse via e-post.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss på kansli@salagk.se om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.