Resultat KM Herr och Dam

Resultat KM 10 juli 2022

Herr

 1. Robin Pettersson
 2. Howard Leamon
 3. Mikael Ekholm

Dam

 1. Karin Eriksson-Arnryd
 2. Ann-Mari Sahlin
 3. Olivia Bohlström

Grattis till er 🙂

Resultat SommarLaget 3 juli

A-klass

 1. Lennartsson / Nilsson
 2. Borlund / Eriksson
 3. Eriksson-Arnryd / Lindfors
 4. Bäckström / Lan

B-klass

 1. Nilsson / Ryström
 2. Oscarsson / Erkers
 3. Eriksson / Davidsson
 4. Årman / Pettersson

Grattis till er alla 🙂

 

Resultat Flaggtävling

Resultat flaggtävling den 6 juni.

 1. Timo Järvinen
 2. Marie Lindström
 3. Elias Fagerström
 4. Joakim Spårebo
 5. Stefan Larsson
 6. Carlos Nordström
 7. Johan Bäckström
 8. Anders Westman

Grattis till er 🙂

Vinster finns att hämta i shopen

Veckans klubbtävling

Flaggtävling

Svenska Flaggans dag, måndagen den 6 juni, firar vi med att spela den traditionella Flaggtävlingen. Tävlingsformen är slagtävling, singelspel.

Tävlingen är öppen för alla, medlemmar och greenfee-gäster.

Anmälningsavgift 150:-/person. Tävlingsgreenfee 350:-/person
Anmälan senast torsdag 2/6 kl. 12.00 till kansliet, tfn 530 77,

eller via ”Min golf”.

Första start kl. 09.00

Välkommen med din anmälan!

Startslaget 22 maj

Pristagare:

A-klass: Robin Pettersson, Howard Leamon

B-klass: Håkan Norgren, Birgitta Johansson

C-klass: Berit Frohm, Carlos Nordström

Priser finns att hämta i shopen.

Grattis till alla pristagare.

 

Klubbtävlingar 2022

Klubbtävlingar 2022

 

Förmodar att vi är många som längtar till säsongsstart! Vi vet genom greenkeeper Tobbes regelbundna rapporter att det dröjer ännu några veckor innan vi är där och vi håller tummarna för bra vårväder. Årets tävlingsprogram finner du här  så nu kan du i alla fall passa på att planera in din egen tävlingssäsong. Hoppas vi ses snart på Fallet, först för vårstädning av banan och därefter med klubborna i bagen!

Hälsningar Tävlingskommittén

Klubbtävlingar 2022
2022-05-22 Startslaget, Singeltävling (ingen föranmälan) A,B,C-klass
2022-06-06 Flaggtävling, Singeltävling
2022-06-12 FörsommarScramble, 4-mannalag
2022-07-03 Sommarlaget, Fyrboll bästboll A & B-klass
2022-07-10 KM Herr & Dam (36 hål) Vit resp. Blå tee
2022-07-17 Golf Store Classic, Greensome
2022-07-25 Bästbollen, 4-mannalag
2022-07-26 Stora Damdagen, Foursome & Singel (36 hål)
2022-07-26 Juniordag, Fyrboll bästboll
2022-07-27 Stora Herrdagen, Foursome & Singel (36-hål)
2022-07-28 Semesterparet, Scramble 2-mannalag A & B-klass
2022-07-29 Wason Modegolf, Foursome A & B-klass (kval Giftbägaren)
2022-07-30 Sala Sparbank – Sparstånkan, singel A,B,C-klass
2022-08-20 Klass-KM 2021 (18-36 hål) Flickor, Pojkar, D50, D70, H35, H45, H55, H65, H75
2022-08-28 Höstlaget, Scramble 2-mannalag Dam- & Herrklass
2022-09-04 Två Generationer* + Öppen klass, Foursome *Barn/förälder/mor-/farförälder
2022-09-18 Kylslaget (ingen föranmälan)
2022-09-25 Höstslaget (ingen föranmälan)
2022-10-02 Snedslaget (ingen föranmälan

Påsk – Buffè

Restaurangen startar säsongen med Påsk – Buffè

på långfredagen och påskafton från 12:00.

Pris: 195 kr inklusive måltidsdryck, kaffe med kaka.

Välkomna ut till Fallet.

 

Kallelse till årsmöte 31 mars

Kallelse till årsmöte

 

Medlemmarna i Sala Golfklubb kallas härmed till årsmöte (bokslut 2021)

Torsdagen den 31 mars 2022 klockan 19.00 i restaurangen på Sala Golfklubb.

 

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 23 mars 2022.

 

På styrelsens vägnar

Peter W Axelsson

Ordförande

 

Föredragningslista

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Föredragande av…
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
  3. Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala Golfklubbs ombud.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/-räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Val av ombud vid bolagsstämma/stämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2022 års räkenskapsår.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 13. Val av klubbens ordförande för en tid av 1 år.
 14. Val av 3 styrelseledarmöter för en tid av 2 år.
 15. Val av 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 16. Val av 1 revisor jämte 2 lekmannarevisorer för 1 år.
 17. Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en ska utses till ordförande.
 18. Val av ombud till VGDF-mötet.
 19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 20. Övriga frågor.
 21. Mötet avslutas.

 

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

God Jul

Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.

Kansliet tar julledigt den 27/12 och är åter på plats den 10/1.

Vi ser fram emot att träffa er alla igen när säsongen 2022 drar igång igen.

Vänliga hälsningar

Sussi , Tobbe , Maggan

 

Samarbetsavtal med andra golfklubbar

Idag har det gått ut ett mejl till alla medlemmar gällande samarbetsavtal med andra klubbar 2022.

Hemsidan kommer att uppdateras under morgondagen med de olika avtalen.